Skip to main content

Underhållstekniker

Här är utbildningen för dig som är tekniskt intresserad och som vill vara en viktig del i dagens digitaliserade industri. Svensk industri har ett stort behov av underhållstekniker och dess breda kompetens.

Utbildningsort

Platsbunden, Falkenberg

Utbildningslängd

2 år

Poäng

400 yrkeshögskolepoäng

Utbildningsstart

9 september 2024

Utbildningstakt

Heltid, 100 %

Utbildningsplatser

20

Om utbildningen

Som underhållstekniker ansvarar du för att utföra underhållsarbete på olika typer av maskiner, utrustning eller system för att säkerställa deras optimala prestanda och förlänga deras livslängd.

Utbildningen är skapad tillsammans med arbetslivet och har en direkt koppling till behovet av kompetens i branschen.

Att studera på yrkeshögskola innebär att en stor del av utbildningen sker genom LIA (praktik - lärande i arbete), där du är ute på ett företag för att praktisera nya kunskaper och känna på ditt blivande yrke till underhållstekniker.

Här kan du ladda ner utbildningens innehåll som en pdf.

Behörighet

Du är behörig att antas till utbildningen om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i föregående punkt.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

20-procentsregeln kan komma att tillämpas, d.v.s. även om samtliga behörighetskrav inte uppfylls finns möjlighet att anta sökande till utbildningen.

Ansök till utbildningen

Ansökan är öppen 26 februari - 31 maj 2024.

Öppen för sen anmälan. Du ansöker till utbildningen via blankett senast den 11 augusti 2024.