Skip to main content

Arbetsliv

Utbildning tillsammans med arbetslivet

Campus Falkenberg vill erbjuda utbildningar som matchar det lokala och regionala arbetslivets kompetensbehov och därmed leder till arbete. Det gör vi genom att skapa utbildningar tillsammans med arbetslivet.

Vi kan samordna följande typer av utbildningar:

  •  Yrkeshögskoleutbildning

  •  Högskoleutbildning

  • Yrkesskoleutbildning

  •  Uppdragsutbildning

Aktuella uppdragsutbildningar

Språkombudsutbildning för personal inom vård och omsorg

I samverkan med Vård- och omsorgscollege

Under hösten 2024 kommer vi utbilda språkombud som arbetar inom vård och omsorg i regionen. Språkombuden är medarbetare inom vård och omsorg som får uppdraget att stödja kollegor när det gäller språkutveckling, som tillsammans med chefen arbetar med att arbeta språkutvecklande för att stärka kommunikationen på arbetsplatsen. Språkombuden stöttar både de som har svenska som modersmål, de som inte har det eller på andra sätt behöver stöd i att behärska språket på arbetsplatsen.

Rollen som språkombud passar den som är nyfiken på språk och kommunikation och som är bekväm att prata inför kollegor och chefer. Falkenbergs kommun har blivit beviljade statsbidrag genom Skolverket för att kunna genomföra satsningen, vilket innebär att utbildningen är kostnadsfri. Språkombuden utbildas av lärare som är certifierade språkombudsutbildare genom Vård- och omsorgscollege.

Tidigare uppdragsutbildningar

Excelutbildning för kommunanställda

På uppdrag av Falkenbergs kommun

Språk- och kommunikationsutbildning för pedagoger inom förskola

På uppdrag av Falkenbergs kommun

Språk- och kommunikationsutbildning för personal inom vård och omsorg

På uppdrag av Falkenbergs kommun

Språkombudsutbildning för personal inom vård och omsorg

På uppdrag av Falkenbergs kommun

Jag tycker att utbildningen var jättebra över lag. I min roll bearbetar jag ofta information i Excel hämtad från olika digitala system och under utbildningen har jag lärt mig flera nya funktioner i Excel som jag kommer ha nytta av i mitt arbete.

Karolina Lundgren, skoladministratör Falkenbergs kommun

Så här arbetar vi tillsammans

Steg 1 - Planering

Tankar om innovation eller andra uppslag väcker idéer om nya eller gamla yrkesroller knutna till ett kompetensutvecklingsbehov.

Steg 2 - Analys

Behovet av arbetskraft och specifika kompetenser utreds. Analyser leder till kompetenser, kurser och sammansatta utbildningspaket.

Steg 3 - Samtal och samverkan

Underlaget för utbildningen samverkas och diskuteras, fokus för dialogen är justeringar av utbildningens innehåll och genomförande.

Steg 4 - Struktur

Utbildningens struktur och innehåll fastställs och Campus börjar med implementering och genomförande. Utbildningen följs upp och utvärderas gemensamt.

Kontakta oss


Campus Falkenberg

0346-88 50 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.